Жемқорлықпен күрес

Жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстары туралы жоспарды мына сілтеме арқылы жүктей аласыз.

 

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  стандарт

 

          Осы    сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  стандарт  Қазақстан Республикасы  Мәдениет  және  спорт  министрлігі  Спорт және  дене шынықтыру  істері  комитетінің «Ұлттық штаттық  командалар  және  спорт резерві дирекциясы»  РМҚК  қызметінде сыбайлас  жемқорлық                                  іс-әрекеттерін  болдырмау  мақсатында  әзірленді.  

         Қызметкерлер  арасында  сыбайлас  жемқорлық  іс-әрекеттеріне  мүлдем  төзбеушілікті  арттыру.  

  1. Қоғамдық  қарым-қатынастар саласының атауы:  дене  шынықтыру

және  спорт.

  1. Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   стандартты   әзірлеушінің атауы:

Қазақстан Республикасы  Мәдениет  және  спорт  министрлігі  Спорт және  дене шынықтыру  істері  комитетінің «Ұлттық штаттық  командалар  және  спорт резерві дирекциясы»  РМҚК.

  1. Қоғамдық  қарым-қатынастардың оқшауланған  саласында  жұмыс

 істейтін  тұлғалардың  мінез-құлқының (іс-әрекетінің) қағидасы. 

  1. Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   стандартта қозғалатын

саладағы жеке  және  заңды тұлғалардың  құқықтары   мен  заңды мүдделерін іске  асыру  кезінде:

-Конституцияға,  Қазақстан  Республикасының Заңдарына, Қазақстан  Республикасы  Президенті   мен  Үкіметінің  актілеріне,  ҚР өзге  де нормативтік-құқықтық  актілеріне сәйкес  заңдылық қағидаттарын  басшылыққа  алуға;

-азаматтар   мен  заңды  тұлғалардың  құқықтарын, бостандықтары   мен  заңды  мүдделерін  сақтау  және қорғауды  қамтамасыз  етуге,   азаматтардың  арыз-шағымдарын заңнамада  белгіленген  тәртіпте  және мерзімде қарауға,  ол  бойынша  қажетті  шаралар қабылдауға;

- лауазымдық  міндеттерін  жүзеге  асыру  кезінде  саяси партиялардың, қоғамдық және діни  бірлестіктердің  қызметінен  тәуелсіз  және  тура   болуға;

-  нормативтік-құқықтық  актілерде және   мәтінді  басқаша   оқуда    сәйкессіздік болған  жағдайда,   аталған  нормативтік-құқықтық  актіні  әзірлеген  тиісті  уәкілетті  органға дереу  жеткізуге;

- лауазымдық  міндеттерін  орындау  кезінде алған   азаматтардың жеке  өмірін, ары   мен намысын қозғайтын   мәліметтерді жария  етпеуге және Қазақстан  Республикасының заңнамасында  көзделген  жағдайдан  басқа, олардан  мұндай   ақпараттарды  ұсынуды   талап етпеуге;

- кез  келген  мүдделер  дауын  туындатпау  үшін  шаралар  қабылдауға тиіс.

3.2.  Өзінің  құзыреті  шегінде  басқарушылық  және  басқа  да  шешімдер дайындау  және  қабылдауда:

-мүдделер  дауын  болдырмауға, олар туындаған  кезде заңнамаға сәйкес  оны  болдырмау  жөнінде  шаралар  қабылдауы; 

-шешім  шығаруды  тұспалдайтын  бақылау   іс-шаралары   мен өзге                               іс-әрекеттерді  жүргізу  кезінде   сұрақтарды  дұрыс  қарау,   тек  қана  заңнамаға  сәйкес  шешімдер қабылдауы;

- Кәсіпорын  қызметкерлерінің  құзыретіне  жататын  шешімдер қабылдау  кезінде  өзінің  заңды  міндеттемелерін  орындаумен  байланысты  ешқандай  материалдық  игіліктер, қызметтер және  өзге  артықшылықтар алмауы;

-өзіне  берілген құқықтардың шегінде  және  лауазымдық міндеттемелеріне  сәйкес  өкілеттікті   атқаруға;

-құпиялылықты   сақтауы  және  қызметтік   пен  коммерциялық құпияны  қамтамасыз  етуі;

-жеке  және  заңды  тұлғаларға артықшылықтар  көрсетпеуі, лауазымдық міндеттерін орындау  кезінде олардың ықпалынан   тәуелсіз болуы;

-еңбек  тәртібін  мүлтіксіз  сақтауы, берілген өкілеттіктерді  тиімді  басқаруы тиіс; өзінің  қызметтік міндеттерін адал,   әділ  және  сапалы  атқаруы, жұмыс  уақытын  өнімді  пайдалануы  қажет.

3.3. Ішкі  нормативтік-құқықтық  актілердің  жобасын  дайындаған  кезде:

- ішкі  нормативтік-құқықтық  актілерді  дайындауға  ұсыныстар   енгізген  кезде 2016 жылғы 6 сәуірдегі№ 480-V ҚРЗ «Құқықтық  актілер туралы» және  т.б.  ҚР  Заңының  нормаларын  қатаң  сақтауға;

- өзіне  немесе  үшінші  тұлғаларға  пайда   табу  үшін нормативтік-құқықтық  актілер қабылдауға  жол  бермеуге;

- белгісіз  заңды  тұлғаларға немесе  жеке  белгілі тұлғаларға  арналған  болуы  тиіс.

3.4. Өмірдің  әртүрлі   саласында ерекшелікке  қарай  туындайтын өзге  де  өзара   қарым-қатынастар  кезінде:

-  мемлекет  мүддесіне  зиян  келтіретін,  мемлекеттік органдардың қызметіне  кедергі  келтіретін  және төмендететін  іс-әрекеттерге  қарсы  тұруға;

- заңмен  тәртіптік, әкімшілік болмаса  қылмыстық  жауапкершілік көзделген  қылықтар   мен  өзге  де  құқық бұзушылықтар жасауға  жол  бермеуге;

- іскерлік әдеп  пен ресми мінез-құлық  қағидасын  сақтауға;

- басқа  қызметкерлер  тарапынан  қызметтік  әдеп нормаларын бұзуға  жол  бермеу  жөнінде  өзге   шаралар қабылдауға немесе оны  болдырмауға;

- ұжымдағы әріптестерінің ары  мен  абыройын  төгетін олардың   жеке  және  кәсіби      қасиеттерін  талқылаудан  бас  тартуға;

- директордың тапсырмаларын  орындау  кезінде  тек  қана  объективті және   сенімді   мәліметтер  беруге  тиіс.

4. Өзге  шектеулер мен тыйымдар:

-егер  қызметкер сыбайлас   жемқорлық құқық бұзушылық  туралы   ақпаратты  білсе, ол оны  болдырмау және  тоқтату  жөнінде қажетті шаралар қабылдауы тиіс. Сонымен  бірге  тез арада  жазбаша  түрде Кәсіпорын басшысы   мен  басшылығын,  уәкілетті  мемлекеттік органдарды  хабардар  етуі  қажет.

         Сондай-ақ, қызметкер  тез арада   жазбаша  түрде  аталған   тұлғалар   мен органдарды өзіне сыбайлас   жемқорлық құқық бұзушылықты  жасауға, мемлекеттік  функцияларын орындауға сыйыспайтын қызметті  жүзеге  асыруға,  лауазымдық  міндеттерін  орындаумен  байланысты заңды  және  жеке  тұлғалардан (сыйлықтар, ақшалай сыйлықтар, қызметтер, демалыс,  ойын-сауыққа   ақы төлеу, көлік шығыстарын және  басқа  да  өтемақылар)   мәжбүрлеген  басқа   тұлғалар туралы  хабардар  етуі  қажет. 

-дене шынықтыру  және  спорт  саласындағы  мемлекеттің мүддесіне залал   келтіретін  іс-әрекеттерге  қарсы  тұруы;

-жеке  мүліктік және мүліктік емес  пайда  алу  үшін  өзінің  лауазымдық  өкілеттігін  және  онымен байланысты  мүмкіндіктерді пайдаланбауы  қажет.

 

 

 

Сілтемелер